МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  УКРАЇНИ

ТРЕТІЙ З’ЇЗД “МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ІНФОРМАТИКА І КІБЕРНЕТИКА”

З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

24 — 25 червня 2020 р.                                                                                                                             м. Київ

Шановні  колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Ш-му З’їзді з медичної та біологічної інформатики і кібернетики з міжнародною участю. Під час З’їзду заплановано проведення виставки.

З’їзд внесено до реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій МОЗ України та НАМН України.

ОРГАНІЗАТОР:

 • Національна медична академія післядипломної освіти (НМАПО) імені П. Л. Шупика

СООРГАНІЗАТОРИ:

 • Всеукраїнська громадська організація «Асоціація спеціалістів з медичної інформатики, статистики та біомедичної техніки» (ВГО “АМЕТИСТ”)
 • Громадська організація «Українська асоціація «Комп’ютерна медицина» (УАКМ)
 • Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
 • Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
 • Інститут проблем математичних машин та систем НАН України
 • Український відкритий університет імені Д.Габовича
 • Академія технологічних наук України

МЕТА З’ЇЗДУ:

Обмін результатами наукових досліджень, організаційної та науково-практичної роботи з питань:

 • сучасні аспекти інформатизації системи охорони здоров’я;
 • роль інформаційних технологій у безперервному фаховому розвитку лікарів і провізорів, дистанційна освіта;
 • інформаційні технології в управлінні охороною здоров’я та практичній охороні здоров’я;
 • інженерія знань;
 • клінічна інформатика;
 • телемедицина;
 • роботизована медицина;
 • застосування сучасних інформаційних технологій у розвитку ринку медичної техніки, лікарських засобів і медичних послуг.

ТЕМАТИКА З’ЇЗДУ:

 • Теоретичні аспекти медичної та біологічної інформатики.
 • Медичні інформаційні системи. Інформаційні системи охорони здоров’я. Госпітальні інформаційні системи. Проблеми медичної електронної паспортизації. Інформаційні технології для розвитку ринку медичних послуг. Проблеми інформатизації соціальної медицини.
 • Клінічна інформатика. Інформаційні медичні діагностичні технології (кЕЕГ, кЕКГ, кРЕГ тощо). Алгоритми, методи і системи аналізу біомедичних сигналів.
 • Інформаційні технології в медичній радіології (КТ, МРТ, УЗД тощо). Алгоритми, методи і системи розпізнавання медичних образів.
 • Онтологічні моделі знань.
 • Інформаційні технології в теоретичній, клінічній та профілактичній медицині.
 • Інформаційні технології в управлінні охороною здоров’я. Е-уряд. Проблеми стратегічного планування. Ризик-менеджмент.
 • Штучний інтелект.
 • Екстрагування знань.
 • Інженерія знань.
 • Хмарні технології.
 • Робототехніка в охороні здоров’я та медицині.
 • Телемедицина. Розробка та досвід застосування мережевих інформаційних систем.
 • Біоінформатика. ІТ для нанотехнологій.
 • Нанотехнології.
 • Корпоративні захисні системи. Мультиантенні комунікаційні системи.
 • Оброблення зображень в медицині. Оброблення 3D — зображень.
 • Фармакоінформатика. Інформаційні технології для розвитку ринку лікарських засобів.
 • Медична інженерія. Біомедичне приладобудування. Інформаційні технології для розвитку ринку медичної техніки. Інформаційні технології в профільних областях медицини і біології.
 • Проблеми комп’ютеризації освіти. Дистанційне навчання в медицині. Зміни педагогічних і психологічних аспектів медичної освіти при впровадженні інформаційних технологій. Системи управління освітою.
 • Інтеграція медичної інформатики як наукової та навчальної дисципліни з іншими галузями науки і практики.
 • Правові аспекти інформатизації охорони здоров’я.
 • Проблеми інформаційної сингулярності.

Панельні конференції, що плануються: «Дистанційна освіта»; «Інформаційні технології в реабіліталогії»; «Інженерія медичних знань»; «Інформаційно — педагогічні технології»; «Телемедицина»; «Проблеми поляріметрії»; «Проблеми комунікації»; «Інформатизація навчального процесу»; «Інформаційні технології в створенні медичної техніки»; «Застосування ГРІД технологій в медицині та біології»; «Інформаційні технології в нормальній та патологічній фізіології»; «Інформаційні технології психологічного тестування і відбору персоналу»; «Математичне моделювання в медицині»; «Дистанційне консультування»; «Оптико-електронні інформаційні технології для оцінювання функціонального стану людини» та інші.

Секційні засідання, що плануються: Медичні інформаційні системи; Інформаційні технології в педіатрії; Інформаційні аспекти підготовки наукових кадрів; Методи медичної інформатики та кібернетики в клінічній медицині; Методи медичної інформатики та кібернетики в хірургії; Методи медичної інформатики та кібернетики в управлінні охороною здоров’я; Оброблення зображень в медицині; Медична електронна паспортизація; Фармакоінформатика.

Протягом З’їзду буде працювати виставка для демонстрації застосування сучасних інформаційних технологій і досягнень у медичній (фармацевтичній) і біологічній науці та практиці.

По завершенні З’їзду учасники отримують Сертифікат.

ОФІЦІЙНІ МОВИ З’ЇЗДУ ТА ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ:

 • Офіційними мовами З’їзду є українська, англійська, російська,.
 • Тези (не більше 2 стор.) будуть опубліковані в збірнику матеріалів З’їзду. Вимоги щодо оформлення тез: текст, малюнки та формули готувати у текстовому редакторі MS Word, зберігати з типом файлу *.doc MS Word; параметри сторінки – розмір паперу А-4 з відступами зверху і знизу по 2 см, зліва 2,5 см, справа 1 см; шрифт Times New Roman розміром 14, міжстроковий інтервал — 1,5. Назва (великими «напівжирними» літерами) вказується в центрі, в наступному рядку наводяться ініціали та прізвище авторів, далі – назва закладу (курсивними літерами), потім після вільної строки починається текст.
 • ! Увага. Матеріали З’їзду будуть опубліковані в наукометричному виданні, тому тези надаються двома мовами: українською та англійською / російською та англійською.
 • Матеріали для публікації можуть бути надані у вигляді статті та опубліковані в науково-практичному журналі «Медична інформатика та інженерія» (атестовано ДАК України з напряму медичні та біологічні науки). Вимоги щодо оформлення статті: http://inmeds.com.ua/periodics/info.php, http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here.

МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ З’ЇЗДУ:

 • З’їзд буде проходити у приміщеннях НМАПО імені П. Л. Шупика, а також в інших країнах, містах і закладах відповідно до плану панельних конференцій.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ З’ЇЗДУ:

 • Для проведення З’їзду передбачено сучасні конференц-зали з усіма необхідними технічними засобами.
 • Для розміщення учасників З’їзду можуть бути заброньовані одно- і двомісні номери в готелях різної категорії. Проживання в готелі оплачується окремо.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У З’ЇЗДІ  (з урахуванням ПДВ) для жителів України:

 • Внесок за участь 20 у.о. Для аспірантів і молодих учених вартість участі в З’їзді складає 50% від загальної вартості. Оплата приймається в гривнях за курсом НБУ на день оплати (1 у.о. дорівнює 1 євро).
 • До вартості участі включена вартість матеріалів З’їзду та кофе-брейків.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У З’ЇЗДІ  для гостей із інших країн:

 • Внесок за участь у З’їзді 100 євро.
 • У вартість участі включена вартість матеріалів З’їзду та кофе-брейків.
 • На вибір гостей передбачена культурна програма. Оплата проводиться окремо.

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

15 березня            — останній термін подачі тезісів (матеріалів)

01 квітня                             — завершення програми конференції (панелей)

25 квітні                              — завершення оплати участі в конференції

31 травня              — останній термін подачі заявок на участь

10 червня             — завершення реєстрації учасників

24 червня             — церемонія відкриття З’їзду

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У З’ЇЗДІ:

 • Інформація (П.І.П., заклад, тел./факс, e-mail, назва доповіді…) для заявок на участь приймається Оргкомітетом З’їзду звичайною та електронною поштою.
 • Оперативна інформація щодо реєстрації та участі у З’їзді знаходиться на порталі: http://www.inmeds.com.ua.
 • Заповнена (i) анкета учасника та (ii) тези обов’язково повинні бути відправлені поштою у встановлений термін на адресу Організаційного комітету З’їзду. У випадку заміни заявленого учасника З’їзду людина, яка його заміняє, при реєстрації на З’їзді повинна надати відповідний лист, завірений печаткою організації, що оплатила заявку.
 • Заявник перераховує вартість участі у встановлений термін на рахунок Організатора.
 • Додаткова інформація, у разі необхідності, буде надіслана учасникам З’їзду в 2-му інформаційному повідомленні.

Організаційний комітет З’їзду:

* кафедра медичної інформатики, НМАПО імені П. Л. Шупика, вул. Дорогожицька, 9,

м. Київ, Україна, 04112

(   телефони: (+ 380 44) 205-49-55, 205-49-26; факс: (+ 380 44) 205-49-06

E-mail: congressmi@gmail.com; k-mіnf05@nmapo.edu.ua